صادرات خاک رس نسوز به دانمارک ! ۵ مهر, ۱۳۹۵

طبق آمار گمرک در ۵ ماه منتهی به مرداد سال جاری، بیش از هزار و ۸۸۸تن خاک رس نسوز از کشور صادر شده است.

اقتصاد پرس: طبق آمار گمرک در ۵ ماه منتهی به مرداد سال جاری، بیش از هزارو ۸۸۸ تن خاک رس نسوز از کشور صادر شده  است.

گفتنی است که ارزش دلاری این میزان صادرات ۲۵۶,۶۴۸ و ارزش ریالی آن  ۸,۱۳۸,۹۲۸,۹۷۵بوده است.

لازم به ذکر است که آذربایجان ، عراق ، افغانستان ، ارمنستان ، ترکمنستان و دانمارک از کشورهای مقصد این محصول بوده اند.

ماه کشورطرف معامله وزن(ک.گ) ارزش ریالی ارزش دلاری
۱ آذربایجان ۲۹,۰۰۰ ۹۶,۵۷۷,۲۵۰ ۳,۱۹۰
۱ ارمنستان ۲۳,۶۰۰ ۴۲۸,۶۹۴,۰۰۰ ۱۴,۱۶۰
۱ افغانستان ۲,۲۰۰ ۳۹,۹۷۶,۲۰۰ ۱,۳۲۰
۱ عراق ۲۵,۰۲۰ ۴۵۴,۶۳۸,۴۲۰ ۱۵,۰۱۲
۲ آذربایجان ۹۴,۰۶۰ ۳۱۳,۸۸۰,۰۷۲ ۱۰,۳۴۶
۲ ارمنستان ۲۳,۸۴۴ ۴۳۳,۴۱۴,۵۷۶ ۱۴,۳۰۶
۲ ارمنستان ۲۴,۰۰۰ ۴۳۶,۲۶۲,۴۰۰ ۱۴,۴۰۰
۲ افغانستان ۲۰۰ ۳,۶۳۹,۲۴۰ ۱۲۰
۲ دانمارک ۱,۰۱۱ ۶,۰۵۹,۲۰۰ ۲۰۰
۲ عراق ۷۵,۴۲۰ ۱۳۷,۳۲۹,۲۲۵ ۴,۵۲۵
۳ آذربایجان ۹۵,۰۸۰ ۳۱۸,۸۷۳,۷۰۵ ۱۰,۴۵۸
۳ ترکمنستان ۲۳,۶۷۲ ۳۸,۱۸۸,۷۶۹ ۱,۲۵۴
۳ عراق ۱۲۴,۷۷۵ ۲۲۰,۱۸۰,۷۵۷ ۷,۲۳۳
۴ آذربایجان ۲۱۱,۹۰۰ ۹۲۴,۸۶۲,۳۰۳ ۳۰,۱۶۷
۴ افغانستان ۲,۷۰۰ ۵۰,۰۰۱,۳۰۰ ۱,۶۲۰
۴ عراق ۳۷۱,۷۷۷ ۱,۴۹۳,۹۸۰,۷۳۵ ۴۸,۷۶۶
۵ چین ۲۲,۰۰۰ ۶۸,۲۹۹,۰۰۰ ۲,۲۰۰
۵ آذربایجان ۲۵۲,۶۰۰ ۸۶۷,۳۲۳,۲۹۲ ۲۷,۹۹۳
۵ ارمنستان ۱۰,۰۰۰ ۱۵۴,۵۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰
۵ افغانستان ۴۹,۷۰۰ ۹۲۳,۱۶۳,۴۸۰ ۲۹,۸۲۰
۵ عراق ۴۲۵,۸۸۳ ۷۲۹,۰۳۵,۰۵۱ ۲۳,۵۵۸

منبع:باشگاه خبرنگاراندیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *