قاچاق کالا اقتصاد مقاومتی را ازبین می برد ۲۰ اردیبهشت, ۱۳۹۵

رئیس مجلس گفت: با ۲۰ میلیارد دلار در سال قاچاقی که وارد کشور می شود اقتصاد مقاومتی تحقق نخواهد یافت.

اقتصاد پرس: رئیس مجلس گفت: با ۲۰ میلیارد دلار در سال قاچاقی که وارد کشور می شود اقتصاد مقاومتی تحقق نخواهد یافت.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز(دوشنبه) دردومین روز از بیست و یکمین همایش سراسری مدیران و مسئولان ناجا که درستاد برگزارشد؛ اظهارداشت : قاچاق کالا اقتصاد مقاومتی را ازبین می‌برد، وقتی ۲۰ میلیارد دلار در سال قاچاق کالا وارد کشور می‌شود اقتصاد مقاومتی تحققق نمی یابد.
وی ادامه داد: به نظرمی‌رسد درسال‌های قبل این روند زیادتر شده و اگرمقام معظم رهبری بر تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل تأکید دارند تنها گلوگاه آن جلوگیری از ورود قاچاق است.
لاریجانی با اشاره به اینکه قاچاقچیان چه در زمینه سوخت و چه از نوع کالا جنس بنجلی را وارد کشور می‌کنند، گفت: رفتار قاچاقچیان نه تنها دررعایت استاندارد‌ها خلاصه نمی‌شود بلکه به تولید کشور نیز لطمه می زند و این موضوع یک معضل بزرگی است.
رئیس مجلس تصریح کرد: من فکر می کنم اگر نیروی انتظامی به این موضوع همانند یک پروژه بزرگ و مهم نگاه کند کار بزرگی در کشور سامان داده اند و با اینکه این موضوع احتیاج به تدبیر و طراحی کلی دارد به نظر من نیروی انتظامی می تواند از عهده آن بربیاید.
لاریجانی تأکید کرد: از آن جایی که قاچاق کالا خرد نیست یعنی سیستمی پشت قضیه وجود دارد و نیروی انتظامی چون مسئول امنیت کشوراست می تواند در مبارزه با این امر نقش مهمی ایفا کند.
لاریجانی ادامه داد: امنیت پایه اقتصاد مقاومتی است و همه در قبال قانون یکسان هستند و اگر این امنیت کاری به وجود نیاید سرمایه گذاری انجام نمی گیرد و خوب است که شما این اصل را در کردارتان که امنیتی محسوب می شود مورد توجه قرار دهید.
وی تاکید کرد در تحقق اقتصاد مقاومتی و مبارزه با قاچاق کالا اگر نیروی انتظامی نیاز به اختیارات، کمک و افزودن قانون دارد می‌تواند به ما پیشنهاد دهد تا هدف کمک به تولید کشور و سرمایه گذاری تحقق یابد.
**تلاش نیروی انتظامی و کمک به سلامت امنیت انتخابات
رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص نقش نیروی انتظامی در برگزاری دوره اول و دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: تلاش نیروی انتظامی در انتخابات دوره اول و دوم خوب بوده و به سلامت و امنیت انتخابات کمک کرده است طوری که به جز یک مورد در دوره دوم که نزاع کوچکی بوده و زود حل شده شاهد مسئله ای بزرگ و مهم در طول انتخابات نبوده ایم.
** امنیت اجتماعی و ارتقا قدر و منزلت ناجا بین مردم
رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص امنیت اجتماعی گفت: امنیت اجتماعی مسئله است که مردم به شکل ملموس با آن سرو کار دارند و اینجا دقیقا همان نقطه ای است که قدر و منزلت نیروی انتظامی دیده شده و وقایعی چون تجاوز به عنف سرقت مسلحانه  و مسائلی از این قبیل که اگر در کشور باشد که هست و نگرانی روانی ایجاد می‌کند جای تلاش بیشتری را می‌طلبد.
لاریجانی با بیان اینکه مدیران ناجا حرفه ای هستند و باید از تجارب کشورهای دیگر در ریشه کنی آسیب های اجتماعی استفاده کرد، گفت: باید در این نوع از ناهنجاری ها احساس حساسیت گنجانده شود، اما هنوز شرایط کشور طوری است که باید فهم بیشتری در این بخش خرج کنیم تا آرامش فراگیر حاصل شود.
وی افزود: اگر کسی که مسئولیت یک موضوع و نقش کلیدی و علاج بخشی آن را داشته باشد، پیشگام نباشد و هماهنگی بین دستگاهی را که در کشور ما کار بزرگی است برعهده نگیرد، همیشه یک جای موضوع لنگ می زند.
رئیس مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه باید این پروژه را سفت و سخت بگیریم که هرچه زودتر ساماندهی کنیم، گفت: قصد ما این است که اقداماتی انجام دهیم تا افراد به سمت شرارت و دزدی پیش نروند و باید بدانیم که چگونه عمل کنیم تا بازدارندگی انجام شود.
لاریجانی بابیان اینکه نقش رسانه های عمومی در این قضیه بسیارمهم است، تأکید کرد: وقتی فرمانده نیروی انتظامی، مسئولان ارشد قوه قضاییه و رسانه ها روی یک موضوعی حساس شوند این قضیه باعث بازدارندگی می شود و رسانه ها باید به نوعی تبلیغ کنند که اگر کسی در وادی تخلف گام بردارد این موضوع شوخی بردار نبوده و دادستان ها، مقامات کل و فرمانده نیروی انتظامی به شخصه وارد کار و برخورد با این شخص خواهند شد.
وی تأکید کرد: اگر به نظرشما قوانینی لازم است که در جهت مقابله با متخلفان امنیت اجتماعی دست نیروی انتظامی را باز تر می کند ما آمادگی تصویب این قوانین بازدارنده را داریم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص راه حل مقابله با متخلفان امنیت اجتماعی، گفت: راه حل این است که به این موضوع به عنوان پروژه سال نگاه کنیم و با هماهنگی بین دستگاه ها، حساس کردن موضوع و پیشگام شدن در این عرصه مسئولیت را بر عهده بگیریم.
لاریجانی تصریح کرد: با رفع مشکل امنیت اجتماعی مقام و منزلت نیروی انتظامی بین مردم ارتقاع می‌یابد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مدیران ناجا حرفه ای هستند و باید از تجارب کشورهای دیگردرریشه کنی آسیب های اجتماعی استفاده کرد گفت:این دراین نوع از ناهنجاری ها احساس حساسیت گنجانده شود اما هنوز شرایط کشور ما طوری است که باید فهم بیشتری در این بخش خرج کنیم تا آرامش فراگیرحاصل شود.
وی افزود: اگر کسی که مسئولیت یک موضوع و نقش کلیدی علاج بخشی آن را دارد پیشگام نباشد وهماهنگی بین دستگاهی را که در کشور ما کار بزرگی است برعهده نگیرد همیشه یک جای موضوع لنگ می زند.
رئیس مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه باید این پروژه را سفت وسخت بگیریم که هرچه زود ترساماندهی کنیم گفت:قصد ما این است که اقداماتی انجام دهیم تا افراد به سمت شرارت و دزدی پیش نروند باید بدانیم که چگونه عمل کنیم تا بازدارندگی انجام شود.
لاریجانی بابیان اینکه نقش رسانه های عمومی در این قضیه بسیارمهم است تاکید کرد وقتی فرمانده نیروی انتظامی، مسئولان ارشد قوه قضاییه و رسانه ها روی یک موضوعی حساس شوند این قضیه باعث بازدارندگی می شود ورسانه ها باید به نوعی تبلیغ کنند که اگر کسی در این وادی تخلف گام بردارد این موضوع شوخی بردارنبوده ودادستان ها، مقامات کل و فرمانده نیروی اتظامی به شخصه وارد کارو برخورد با این شخص خواهد شد.
وی تاکید کرد اگر به نظرشما قوانینی لازم است که در جهت مقابله با متخلفان امنیت اجتماعی دست شما باز تر شوند ما آمادگی تصویب این قوانین بازدارنده را داریم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص راه حل مقابله با متخلفان امنیت اجتماعی گفت: راه حل این است که به این موضوع به عنوان پروژه سال نگاه کنیم و با هماهنگی بین دستگاه ها ،حساس کردن موضوع و پیشگام شدن در این عرصه مسئولیت را بر عهده بگیریم.
لاریجانی تصریح کرد: با رفع مشکل امنیت اجتماعی مقام ومنزلت نیروی انتظامی بین مردم ارتقا می‌یابد.
** از نظر امنیتی وضعیت ایران استثنایی است
رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص امنیت عمومی کشور در مقابل افراد ضد انقلابی و ناآرامی وضعیت منطقه گفت: هیچ وقت منطقه ما تا این حد شلوغ و نابسامان نبوده ولی امنیت عمومی کشور ما بویژه در مقابل افراد ضد انقلابی و جریانات تروریستی و ناآرامی منطقه یک شرایط استثنایی است.
لاریجانی با بیان اینکه هم اکنون کل منطقه دچار بهم ریختگی امنیتی، جریانات تروریستی و فعالیت ناشی از حضور اشرار است، افزود: دخالت کشور های منطقه ای و بین المللی از طرف دیگر بر این آشفتگی‌ها افزوده و با اینکه سر منشا همه آن‌ها معلوم است آثار این بهم ریختگی ها به یک منطقه جفرافیایی محدود نشده، مرز ها را در نوردیده و دیگر کشور‌ها را نیز تخریب می کند.
وی ادامه داد:‌ در شرایطی که اکثر کشور های منطقه درگیر معضل امنیتی هستند ایران از ثبات امنیتی برخوردار بوده و این روند از پیش رویی و پیشگامی نیروی انتظامی منتج شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به دلاور مردی های شهدای ناجا درصف مقدم برقراری امنیت، گفت: برخورداری ایران از امنیت و احساس غرور ایرانیان از پایداری و عدم وجود جریانات تروریستی علاوه بر اینکه ناشی از فضل الهی است، مدیون و مرهون برنامه ریزی و تلاش به ثمر رسیده نیروی انتظامی است.
لاریجانی ادامه داد: نیروی انتظامی در بخش ایجاد آرامش روانی و امنیت در کشور با توجه به وضعیت کشورهای منطقه نمره‌ بسیار خوبی را اخذ می‌کند.
وی در خصوص تداوم جریانات تروریستی، تصریح کرد: با ارزیابی جریانات تروریستی مشخص می شود که این پدیده شوم چقدر در منطقه ماندگاری دارد و بعید می دانم که در کوتاه مدت این موجودات موذی از منطقه رخت ببندد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جریانات تروریستی ازنظر کمیت و کیفیت رشد کرده اند، گفت: غالبا هر کشوری که اشغال شده و خارجی ها در آن بحران امنیتی ایجاد کرده اند بعد از مدتی شاهد تولد جریانات تروریستی از آن کشور بوده ایم.
لاریجانی تأکیدکرد: نکته مهم دیگری که وجود دارد سخن پراکنی آمریکایی ها و برخی کشور های سعودی در مقابله با تروریست است، ولی اگر این کشورها سایه خود را عقب انداخته و آنقدر زور نگویند بسیاری از مشکلات کم خواهد شد.
وی ادامه داد: مقوله مواجهه ما در جریان تروریستی تلاش پذیر است اما این موضوع یک مهمان ناخوانده ایست که در حالت خوش بینانه در بلند مدت علاج می یابد و باید نیروی انتظامی را در جهت مبارزه با این پدیده حمایت کرد تا توفیقات بیشتری را حذف کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه در بودجه نیروهای مسلح رقم قابل توجهی را به نیروی انتظامی اختصاص داده ایم، گفت: این روند برای افزایش بنیه ناجا در جهت  کاهش مشکلاتش برای مقابله با جریانات تروریستی و اشرار انجام شده است، چرا که این موجودات موذی باید با چشمان بینا رصد شده و متناسب با آن آرایش کرده و از امنیت ملی کشور محافظت کرد.
لاریجانی تصریح کرد: دیروز که بیانات رهبر انقلاب در جمع شما عزیزان را دیدم انصافاً یک مجموعه منسجم و دقیقی از نیروی انتظامی بود که ان شاالله سخنان فرماندهی کل قوا را به عنوان منشور آینده کار خود در نظر گرفته و به مرحله اجرا خواهیم رساند.
منبع: باشگاه خبرنگاران


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *