ابلاغ دستورالعمل سقف حقوق مدیران وزارت کار ۲۱ شهریور, ۱۳۹۵

علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ دستورالعمل تعیین سقف حقوق و مزایای مدیران عامل، اعضای هیات مدیره و هیات نظارت صندوق ها و سازمان های تابعه این وزارتخانه را برای اجرا ابلاغ کرد.

اقتصاد پرس: بر این اساس حداکثر حقوق و امتیاز شغل نباید از هفت برابر حداقل حقوق کارکنان شاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که هر سال توسط هیات وزیران اعلام می‌شود، تجاوز کند.

آن طور که روابط عمومی این وزارت‌خانه اعلام کرده، روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هیات امنای صندوق ها و سازمان های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سقف حقوق و مزایای مدیران عامل، اعضای هیات مدیره و هیات نظارت را در چارچوب های قانونی حقوق ها در سال ۱۳۹۵ تصویب کردند و پس از آن شورای حقوق و دستمزد این مصوبه را تایید کرد.

در دستور العمل تعیین سقف حقوق و مزایای مدیران عامل ، اعضای هیات مدیره و هیات نظارت آمده است :حقوق و مزایای مدیران عامل، اعضای هیات مدیره و اعضای هیات نظارت صندوق ها و سازمان های بیمه و بازنشستگی تابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ( سازمان تامین اجتماعی ،صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان بیمه سلامت ایرانیان، صندوق بازنشستگی شرکت ملی فولاد ایران، صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر ) که در این دستورالعمل به اختصار سازمان نامیده می شوند، به استناد ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (ت) ماده (۸) اساسنامه سازمان تامین اجتماعی و بر اساس مقررات این دستور العمل قابل پرداخت است.

حقوق ، امتیاز شغل و مزایای غیر مستمر ماهانه مشمولان این دستورالعمل بر اساس حاصل جمع امتیازات ناشی از ارزشیابی ویژگی های شغل، شاغل و کیفیت خدمات انجام شده مندرج در امتیازت شاغل مشمولان این دستورالعمل با اعمال ضریب ریالی تعیین می شود.

ضریب ریالی این دستورالعمل در سال ۱۳۹۴ و سال های بعد به میزان ضریب ریالی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری است.

امتیازهای شاغل مشمولین این دستورالعمل بر اساس مجموع امتیازات، میزان تحصیلات، سابقه خدمت و تجربه مفید به شرح ذیل تعیین می شود: پزشک فوق تخصص و فوق دکتر تخصصی ۱۰ هزار امتیاز، پزشک متخصص ۹ هزار امتیاز، دکتر تخصصی هشت هزار امتیاز ،دکتر حرفه ای پزشک عمومی هفت هزار امتیاز و فوق لیسانس ۶ هزار امتیاز است.

همچنین بر اساس تجربه مفید، به ازای هر سال تجربه مفید ۲۸۰ امتیاز ، مدت خدمت در یکی از سمت های مدیریت حرفه ای ، مدیریت های سیاسی موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ، عضویت در مجمع عمومی و هیات مدیره یا ارکان نظیر در شرکت های دولتی ، شوراها و شوراهای عالی ، هیات های نظارت سازمان تابع این دستورالعمل یا تصدی سمت مدیر عامل تجربه مفید تلقی می شود. خدمت در سمت های مشابه به تشخیص هیات امنا تجربه تلقی می شود .

سابقه خدمت
به ازای هر سال سابقه خدمت قابل قبول ۲۰۰ امتیاز ، سوابق خدمتی قابل تلقی می شود که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری یا آیین نامه استخدامی سازمان محل خدمت از لحاظ بازنشستگی جزو سابقه خدمت قابل احتساب باشد.

مدتی که به عنوان تجربه مفید محاسبه شده به طور مضاعف جزو سابقه خدمت قابل احتساب نیست و مدت سابقه خدمت و تجربه مفید تا سقف قابل احتساب است.
امتیاز شغل مشمولان این دستورالعمل به شرح امتیازات مندرج در جدول زیر تعیین می شود.

امتیازات شغل
امتیاز شغل در سازمان تامین اجتماعی برای مدیر عامل ۱۷٫۸۰۰ ، رییس هیات مدیره ۱۳٫۵۰۰ و عضو هیات مدیره۱۲٫۷۰۰ است.

امتیاز شغلی در صندوق بازنشستگی کشوری ،سازمان بیمه سلامت ایرانیان و صندوق بازنشستگی شرکت ملی فولاد ایران برای مدیر عامل ۱۲٫۷۰۰، رییس هیات مدیره ۱۱ و عضو هیات مدیره ۱۰ امتیاز است.

همچنین امتیاز شغل در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر برای مدیر عامل ۱۱،برای رییس هیات مدیره ۱۰٫۱۰۰ و عضو هیات مدیره ۹٫۳۰ امتیاز است.

امتیازهای شاغل اعضای هیات نظارت بر طبق امتیازات شاغل مشمولان تعیین می شود و امتیاز شغل و فوق العاده بهره وری آنان حداکثر معادل ۶۰ درصد فوق العاده های متناظر اعضای هیات مدیره در سازمان مربوط است که به تصویب هیات امنا می رسد .

فوق العاده ها و هزینه های موضوع ماده (۱۰ ) نیز به این گونه اعضا قابل پرداخت است.

اعضای هیات نظارت که به صورت غیر تمام وقت خدمت می کنند ، به نسبت ساعات کار انجام شده از حقوق و مزایای اعضای هیات نظارت تمام وقت سازمان مربوط بهرمند می شوند.

همچنین به مشمولان این دستورالعمل فوق العاده ها و هزینه های زیر نیز در صورت استحقاق قابل پرداخت است:

فوق العاده روزانه ماموریت های داخل کشور بر مبنای یک سی ام حقوق ، فوق العاده شغل و مزایای غیر مستمر ماهیانه بابت هر روز ماموریت پرداخت می شود .

فوق العاده ماموریت خارج از کشور بر اساس مقررات مورد عمل درباره مدیران متناظر در شرکت های دولتی پرداخت می شود.

کمک هزینه عائله مندی و اولاد بر طبق مقررات مورد عمل در مورد کارکنان رسمی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری قابل پرداخت است.

پاداش عملکرد سالیانه اعضای در صورت عملکرد رضایت بخش آنان به تشخیص هیات امنا معادل یک ماه حقوق ، امتیاز شغل و مزایای غیرمستمر ماهیانه است.

حداکثر حقوق و امتیاز شغل نباید از هفت برابر (۷ ) حداقل حقوق کارکنان شاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که هر سال توسط هیات وزیران اعلام می شود، تجاوز کند.

کسور بازنشستگی، حق بیمه درمان ، سهم بیمه درمان پایه و سهم پس انداز مشمولین این دستورالعمل اعم از سهم کارفرما و شخص بر طبق مقررات مربوط کسر و به سازمان های ذیربط پرداخت می شود.

مسوولیت صحت اجرای دستورالعمل با مدیرعامل و نظارت بر عهده هیات امنا است. یک نسخه از کلیه احکام صادره به وزارت تعاون ،کارو رفاه اجتماعی ارسال می شود.

منبع: ایرنادیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *