نحوه انتشار آگهی فهرست واگذاری‌های خصوصی سازی ابلاغ شد ۷ اردیبهشت, ۱۳۹۵

تصویب نامه هیأت وزیران در مورد افزودن ماده ۶ آیین نامه اجرایی نحوه طبقه بندی بنگاه‌ها، تایید صورت‌های مالی و بازاریابی بنگاه‌های مشمول واگذاری از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

اقتصادپرس:

در جلسه روز ۴ شنبه یکم اردیبهشت ماه ۹۵ هیئت وزیران ، افزودن ماده ۶ آیین نامه اجرایی نحوه طبقه بندی بنگاه ها ، تایید صورت های مالی و بازاریابی بنگاه های مشمول واگذاری را تصویب کردند که این مصوبه با شماره ۱۲۱۴۲روز یکشنبه مورخ ۵ اردیبهشت ماه سال جاری از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

بر اساس این گزارش ، هیات وزیران در جلسه یکم اردیبهشت ماه ۹۵ به پیشنهاد شماره ۱۷۷۰۳۵ مورخ ۲۳ آذر ماه ۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: متن زیر جایگزین ماده ۶ آیین نامه اجرایی نحوه طبقه بندی بنگاهها ، تایید صورت های مالی و بازار یابی بنگاه های مشمول واگذاری موضوع تصویب نامه شماره ک۴۱۵۸۶ت/۹۹۵۹۸ مورخ ۱۵ مرداد ماه ۱۳۸۸ می شود.

ماده ۶- سازمان خصوصی سازی موظف است آگهی عرضه سهام بنگاه های یاد شده شامل موارد مندرج در مواد ۷ و ۸ این آیین نامه را در پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی خود منتشر نماید. درج خلاصه ای از آگهی فوق شامل نام بنگاه مورد واگذاری، درصد سهام یا دارایی مورد واگذاری، روش واگذاری، ارزش پایه معامله ، میزان بخش نقدی و اقساطی معامله و زمان برگزاری مزایده، حداقل در دو روزنامه کثیر الانتشار و در صورت لزوم از طریق سایر رسانه های گروهی برای اطلاع عموم ضروری می باشد. سایر موارد قابل درج در آگهی روزنامه منوط به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیات واگذاری می باشد. انتشار آگهی حداقل در دو نوبت و با فاصله حداکثر ۱۰ روز و با ذکر روش واگذاری انجام می پذیرد. عرضه سهام حداقل بیست روز پس از انتشار اولین آگهی در روزنامه مجاز خواهد بود.

 این مصوبه با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است.

منبع: فارسدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.