خطرنابودی شمشادهای شمال کشور باآفت شب پره ۲۷ مرداد, ۱۳۹۵

معاون حفاظت امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری از شیوع آفت شب پره و خطر نابودی شمشادهای شمال کشور خبر داد و گفت: این آفت همچنان در حال پیشروی است و در صورتی که اقدام های جدی صورت نگیرد، به یک بحران تبدیل می شود.

اقتصادپرس:  با وجود این که چندی پیش استان های شمال کشور از جمله مازندران و گیلان با پدیده آفت آتشک شمشاد مواجه بودند؛ به تازگی با آفت شب پره که یک گونه وارداتی است مواجه شده اند. به دلیل این که این گونه پروانه دشمن طبیعی در مناطق شمال کشور ندارد مبارزه و کنترل آن با مشکلات و هزینه های بالا همراه شده است.
«مسعود منصور» در دومین جلسه کمیته تخصصی گیاه پزشکی سازمان جنگل ها با محوریت بررسی راهکارهای مقابله با آفت شب پره، گفت: این آفت شمدیدگاهها بسته شده است.