۴۷ میلیون مازاد در جمع یارانه‌بگیران ۲۷ مرداد, ۱۳۹۵

بر این اساس، با وجود اینکه قرار بود نیمی از درآمد ناشی از این طرح صرف پرداخت یارانه بیش از ۷۵ میلیون نفر شود و نیم دیگر آن صرف هزینه‌های عمرانی و فرهنگی در نهایت درآمدی که دولت از این طرح عایدش می‌شود از خود یارانه نقدی افراد کمتر است و برای پرداخت یارانه باقی افراد نه‌تنها باید از جیب خود پرداخت کند که چیزی هم برای عمران وفرهنگ باقی نمی‌ماند.

اقتصادپرس:بر این اساس، با وجود اینکه قرار بود نیمی از درآمد ناشی از این طرح صرف پرداخت یارانه بیش از ۷۵ میلیون نفر شود و نیم دیگر آن صرف هزینه‌های عمرانی و فرهنگی در نهایت درآمدی که دولت از این طرح عایدش می‌شود از خود یارانه نقدی افراد کمتر است و برای پرداخت یارانه باقی افراد نه‌تنها باید از جیب خود پرداخت کند که چیزی هم برای عمران وفرهنگ باقی نمی‌ماند.

با این تفاسیر، از یکسو حذف یارانه‌ها برای اینکه دولت بتواند اندکی نفس بکشد و هزینه‌های خود را صرف موارد مهم‌تر کند ضروری است و از سوی دیگر دولت بنا به دلایل بسیار نمی‌تواند یارانه‌ها را حذف کند.

از جمله دلایل عدم توانایی دولت در حذف یارانه‌ها، می‌توان همین شکست طرح هدفمندسازی یارانه‌ها را مطرح کرد که باعث شد تعداد زیادی از خانوار‌های ایرانی به زیر خط فقر کشیده شوند و به همین یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز محتاج باشند. به عبارتی این قضیه مانند کلافی سردرگم و یک دور باطل است که هر اتفاق روی اتفاقات قبلی و بعدی تاثیر می‌گذارد و در این میان سرنوشت اقتصادی بسیاری از مردم را تغییر می‌دهد.

درآمد حدود ۳/۱۰ هزار میلیارد تومانی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در حالی برای پاسخگویی به توزیع نقدی برای حدود ۷۵ میلیون نفر با کسری مواجه است که براساس تقسیم‌بندی‌های قانونی فقط ۵۰ درصد این رقم سهم توزیع نقدی بوده و دولت این اختیار و حتی تکلیف را دارد که به حدود ۴۷ میلیون نفر از این جمع، یارانه‌ای پرداخت نکند.

به گزارش ایسنا، با وجود گذشت بیش از پنج سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، همچنان بندها و تبصره‌های آن درگیر اشتباهات اولیه اجرا در سال ۱۳۸۹ و در دولت قبل است. انحراف همیشگی پرداخت‌های نقدی، کسری‌های آشکار و حذف سهم بخش‌های مختلف در سال ششم هم در حال تکرار بوده و اصلاح روند تکراری که جامعه به آن عادت کرده را بیش از قبل، دشوار کرده است.

قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکید دارد که باید ۵۰ درصد درآمدهای ناشی از اصلاح و افزایش قیمت حامل‌های انرژی صرف توزیع نقدی و غیرنقدی بین خانوارها و همچنین ۵۰ درصد مابقی سهم خدمات حمایتی از جمله بهداشت و درمان و خدمات رفاهی و به ویژه تولید باشد.

سهمی هم برای کمک به هزینه‌های دولت در نظر گرفته شده اما در حدود پنج سال و نیم از ابلاغ و اجرای این قانون هیچ‌گاه ارقام آن در مسیر اصلی خود محقق و هزینه نشده است. عامل اصلی این انحراف نیز پرداخت‌های نقدی به جامعه بیش از ۷۵ میلیونی با ترکیب پردرآمد و کم درآمد، نیازمند و غیرنیازمند به رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی ماهانه است.

تازه‌ترین گزارش عملکرد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری نشان می‌دهد که باز هم عدم تحقق درآمدها و کسری‌ها ادامه دارد و به روال گذشته این یارانه نقدی است که تمامی آنچه به دست آمده را بلعیده و پولی را برای حمایت از تولید که مدت‌ها در رکود بود، باقی نگذاشته است.

بررسی‌های کمیسیون برنامه و بودجه از این حکایت دارد که در پایان چهار ماهه نخست سال‌جاری به حدود ۷۵ میلیون و ۲۲۵ هزار نفر در مجموع رقمی نزدیک به ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده و به عبارتی دولت ماهانه ۳۴۲۵ میلیارد تومان برای توزیع بین خانوارها هزینه کرده است.

در حالی باید این رقم از محل درآمدهای ناشی از اصلاح و افزایش قیمت حامل‌های انرژی پرداخت شود که در مدت مورد نظر فقط ۱۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از این محل به دست آمده و حدود سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان نسبت به پرداختی کسری داشته است.

باید یادآور شد که گرچه ظاهرا دولت حدود سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در پرداخت‌های نقدی نسبت به مجموع درآمد محقق شده کسری دارد اما مساله اینجاست که اصلا همین پرداخت ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیاردی هم به روال گذشته و به اجبار بر خلاف قانون انجام شده است.

چراکه قانون هدفمندی یارانه‌ها الزام کرده که فقط ۵۰ درصد درآمدها صرف توزیع نقدی شود که در این حالت از ۱۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد موجود حدود ۵۱۵۰ میلیارد تومان سهم یارانه‌های نقدی بوده و بقیه باید به تولید، بهداشت و درمان، رفاه اجتماعی و حتی دولت اختصاص پیدا کند.

در این شرایط از ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پرداخت %Bدیدگاهها بسته شده است.