مهلت ۱۵ روزه تولیدکنندگان سیگار واریز عوارض تولید ماهانه ۱۸ مرداد, ۱۳۹۵

رئیس سازمان امور مالیاتی آیین نامه نحوه اجرای بند «د» تبصره هفت قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در خصوص اخذ عوارض از سیگار را ابلاغ کرد.

اقتصادپرس: رئیس سازمان امور مالیاتی آیین نامه نحوه اجرای بند «د» تبصره هفت قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در خصوص اخذ عوارض از سیگار را ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه آمده است:

نظر به اینکه به موجب بند «د» تبصره هفت قانون بودجه سال ۱۳۹۵کل کشور مقرر گردیده ((از ابتدای سال ۱۳۹۵ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار وارداتی مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال و تولید مشترک سیصدو پنجاه (۳۵۰) ریال و تولید داخل مبلغ یکصد (۱۰۰) ریال به عنوان عوارض اضافه می شود . وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از وارد کنندگان و تولید کنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۶۰۱۵۵ جدول شماره «۵» این قانون واریز نماید )) ، لذا ضرورت دارد به منظور اجرایی نمودن موضوع نامه شماره ۴۵۴۰۶-۵۶ مورخ ۱۷-۰۳-۱۳۹۵ معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص اخذ وجوه یاد شده و واریز آن به حساب درآمد عمومی ، ادارات کل امور مالیاتی اقدامات لازم را در راستای اجرای حکم مذکور به شرح ذیل معمول نمایند:

۱–با توجه به نقش و اهمیت جایگاه اطلاع رسانی در راستای ایجاد بستر مناسب اجرای مقررات، نسبت به شناسایی تولیدکنندگان ( اعم از داخلی و مشترک ) اقدام و اجرای تکالیف قانونی جهت دریافت و واریز وجوه مزبور به حساب  شماره ۴۰۰۱۰۰۰۹۰۱۰۱۳۵۷۴ بنام سازمان امور مالیاتی کشور تحت عنوان «تمرکز وجوه درآمد حاصل از عوارض خرده فروشی سیگار موضوع بند (د) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۵» را  به اشخاص موضوع بند یاد شده (به شرح فرم پیوست)کتباً ابلاغ و اجرای حکم را مورد تأکید قرار دهند.

۲–میزان عوارض مذکور  برای هرنخ سیگار تولید داخل یکصد (۱۰۰) ریال و برای هر نخ سیگار تولید مشترک سیصد و پنجاه(۳۵۰) ریال میباشد.

۳–تولیدکنندگان سیگار  مکلفند عوارض مزبور را به صورت ماهانه و با توجه به میزان تولید و فروش هر ماه محاسبه و حداکثر ظرف پانزده روز از پایان هر ماه به حساب  یاد شده ‌واریز و مراتب را کتباً به همراه مستندات به اداره  کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند.

۴– ادارات کل امور مالیاتی موظفند با اتخاذ تدابیر لازم و برنامه ریزی مناسب بطور مستمر بر ارائه دقیق اطلاعات فروش و محاسبه عوارض و  واریز آن به حسابهای تعیین شده نظارت نمایند و در صورت عدم واریز عوارض در مهلت های مقرر ، نسبت به مطالبه و وصول آن پس از انقضای مهلت مزبور اقدام نمایند.

۵-   مأخذ محاسبه عوارض در هر ماه تعداد سیگارهای تولید و فروش رفته توسط تولیدکنندگان می باشد .

۶- در صورت عدم پرداخت عوارض توسط تولید کنندگان در مهلت مقرر موضوع بند ۳ این دستورالعمل ، ادارات امور مالیاتی ذیربط موظفند نسبت به مطالبه و وصول عوارض مزبور در چارچوب مقررات اجرایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نمایند .

۷-  مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص مذکور نسبت به اقدامات اجرایی راجع به مطالبات مزبور که طبق مقررات اجرائی مالیاتها
قابل مطالبه می باشد هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده «۲۱۶» قانون مالیات مستقیم خواهد بود که برابر حکم ماده مذکور به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد.
رأی صادره قطعی و لازم الاجرا است .

۸–  تاریخ اجرای مقررات مزبور از ابتدای سال ۱۳۹۵ می باشد.

۹– مسؤلیت حسن اجرای این دستورالعمل با مدیران کل امور مالیاتی و نظارت آن با دادستانی انتظامی مالیاتی می‌باشد.

منبع: تسنیمدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.