متوسط زمان رفع هر خاموشی به ۳۵ دقیقه رسید ۱۲ مرداد, ۱۳۹۵

منصوری یگانه تصریح کرد: در مجموع در سال ۹۳ هر مشترک به ازای خاموشی های رخ داده چه در سطح فشار متوسط و چه در سطح فشار ضعیف به مدت ۴٫۶۵ دقیقه در خاموشی به سر برده است که در این برهه زمانی، متوسط زمان رفع هر خاموشی ۳۸٫۸ دقیقه بوده است.

اقتصادپرس:رضا منصوری یگانه مدیر منطقه برق ورامین  اظهار داشت: در سال ۹۳ در سطح شبکه فشار ضعیف تعداد ۱۰ هزار و ۹۲۶ رکورد خاموشی بی برنامه و با برنامه با مدت زمان ۳۹۶ هزار و ۵۸۵ دقیقه به وقوقع پیوست که با احتساب ۱۰۰ هزار مشترک موجود در سطح منطقه، هر اشتراک به صورت متوسط ۳٫۹۷ دقیقه در روز در خاموشی به سر برده است.

وی افزود: در سطح شبکه فشار متوسط طی سال ۹۳ تعداد ۱۰۲۶ رکورد خاموشی بی برنامه و با برنامه با مدت زمان ۶۸ هزار و ۳۲۴ دقیقه به وقوع پیوسته است که با احتساب حدود ۱۰۰ هزار مشترک موجود در سطح منطقه، هر اشتراک به صورت متوسط ۰٫۶۸ دقیقه در خاموشی به سر برده است؛ این درحالی است که خاموشی های این بخش، خاموشی های گرم را نیز در برمی گیرد که طی آن اشتراکی در خاموشی به سر نمی برد.

منصوری یگانه تصریح کرد: در مجموع در سال ۹۳ هر مشترک به ازای خاموشی های رخ داده چه در سطح فشار متوسط و چه در سطح فشار ضعیف به مدت ۴٫۶۵ دقیقه در خاموشی به سر برده است که در این برهه زمانی، متوسط زمان رفع هر خاموشی ۳۸٫۸ دقیقه بوده است.

مدیر منطقه برق ورامین در خصوص میزان خاموشی های منطقه ورامین در سال ۹۵ اذعان داشت: در سال ۹۵ در سطح شبکه فشار ضعیف تعداد ۳۹۶۰ رکورد خاموشی بی برنامه و با برنامه با مدت زمان ۱۲۵ هزار و ۹۶۵ دقیقه به وقوع پیوست که با احتساب حدود ۱۰۰ هزار مشترک موجود در سطح منطقه، هر اشتراک به صورت متوسط ۱٫۲۶ دقیقه در خاموشی بوده است.

وی ادامه داد: همچنین در طول سال جاری در سطح شبکه فشار متوسط تعداد ۶۸۸ رکورد خاموشی بی برنامه و بابرنامه با مدت زمان ۳۶ هزار و ۱۶۴ دقیقه به وقوع پیوست که با احتساب تعداد مشترکان، هر اشتراک به طور متوسط ۰٫۳۶ دقیقه در خاموشی به سر برده است؛ این در حالی است که خاموشی های این بخش شامل خاموشی های بخش گرم نیز می شود که طی آن اشتراکی در خاموشی به سر نمی برد.

منصوری یگانه خاطرنشان کرد: در مجموع در طول سال جاری، هر مشترک به ازای خاموشی های رخ داده چه در سطح فشار متوسط و چه در سطح فشار ضعیف به مدت ۱٫۶۲ دقیقه در روز در خاموشی به سر برده است که در این برهه زمانی متوسط زمان رفع هر خاموشی ۳۴٫۸ دقیقه بوده است.

منبع: تسنیمدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *