سهم روستاها از اقتصاد ملی ۲۶.۶ درصد ۱۱ مرداد, ۱۳۹۵

گزارش نهایی اقتصاد روستایی ایران منتشر شد.

اقتصادپرس: گزارش نهایی اقتصاد روستایی ایران منتشر شد.

حساب تولید بخش‌های اقتصاد در حوزه روستایی سال ۱۳۹۱

حساب تولید روستایی مجموعه‌ای از حسابداری جامع بر اساس الگوی سیستم حساب‌های ملی است که به‌صورت جامع و هدفمند مطالعه کمی و منظم فعالیت‌های اقتصادی روستا را برای یک دوره زمانی معلوم، معمولاً یک سال، امکان‌پذیر می‌سازد.

از نظر اهمیت و کاربرد نیز، حساب‌های روستایی، نقش شایان توجهی را در برنامه‌ریزی روستایی، بررسی عملکرد اقتصاد روستایی و تحلیل امکانات و پتانسیل‌های روستایی به عهده دارد، به‌طوری‌که تحقق اهداف برنامه‌ریزی روستایی بدون استفاده از یافته‌ها، شاخص‌ها و متغیرهای حساب‌های روستایی امکان‌پذیر نیست. به عبارت دیگر همان‌طور که سیستم حساب‌های ملی و استانی، چارچوب حسابداری جامع و منسجمی برای تنظیم و ارائه داده‌های اقتصادی کشور و استان‌ها به دست می‌دهد، حساب‌های روستایی نیز همین چارچوب را در حوزه‌ی روستایی عرضه می‌کند. لذا تهیه و در دست داشتن چنین حساب‌هایی به مطالعات و شناخت پتانسیل‌های موجود در روستاها کمک کرده و انجام سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری اقتصادی و یا برنامه‌ریزی در جهت توسعه روستایی را ممکن می‌سازد.

نتایج زیر حاصل انجام طرح پژوهشی « اقتصاد روستایی ایران: حساب تولید بخش‌های اقتصاد در حوزه روستایی سال ۱۳۹۱» توسط مرکز آمار و پژوهشکده‌ی آمار، با حمایت معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری  است. اهم نتایج و یافته‌ها به شرح زیر است:

کل تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های جاری در سال ۱۳۹۱ بالغ‌ بر ۷۳۷۲۱۸۲ میلیارد ریال بوده است. از این میزان تولید، ۵۴۱۴۰۴۰ میلیارد ریال مربوط به اقتصاد شهری، معادل ۷۳٫۴ درصد و ۱۹۵۸۱۴۲ میلیارد ریال در حوزه روستایی، معادل۲۶٫۶ درصد می‌باشد.

سهم ارزش افزوده‌ی بخش کشاورزی در کل تولید ناخالص داخلی روستا ۳۶ درصد، بخش معدن ۲۷٫۱ درصد و بخش صنعت با ۱۵٫۷ درصد عمده‌ترین سهم تولید ارزش افزوده را به خود اختصاص داده است.

از کل تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۱که ۷۳۷۲۱۸۲ میلیارد ریال بوده است، ۳۰۴۱۸۷۲ میلیارد ریال به بخش تولید و ۴۳۳۰۳۱۰ میلیارد ریال مربوط به بخش خدمات است. به عبارت دیگر از کل اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۱، ۴۱٫۳ درصد مربوط به بخش تولید و ۵۸٫۷ درصد مربوط به بخش خدمات است.

از ۱۹۵۸۱۴۲ میلیارد ریال ارزش افزوده‌ی بخش کشاورزی، ۱۵۹۸۶۸۶ میلیارد ریال (معادل ۸۱٫۶ درصد) مربوط به بخش تولید و تنها ۳۵۹۴۵۶ میلیارد ریال (معادل ۱۸٫۴ درصد) مربوط به بخش خدمات است. این در حالی است که سهم ارزش افزوده‌ی کل تولید ناخالص داخلی در اقتصاد شهری، ۲۶٫۷ درصد مربوط به فعالیت‌های تولیدی و ۷۳٫۳ درصد مربوط به فعالیت‌های خدماتی است.

منبع: فارسدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *