فرهنگ وآموزش زیربنای توسعه ۷ مرداد, ۱۳۹۵

هر چند که آسفالت جاده و ساختمان سازی هم لازم است ولی باید توجه داشت که برای رسیدن به توسعه به معنای واقعی کلمه باید نوع فرهنگ و دیدگاه مردم را نیز تغییر کرد و این مهم تنها با کار فرهنگی امکان پذیر و عملیاتی است.

وی با اشاره به یکی از اولویت های اصلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان، بیان کرد: توجه به حوزه فرهنگ و همچنین سرمایه گذاری در این بخش جزو اولویت های اصلی است و به همین دلیل انتظار می رود که با همکاری و تعامل بین بخشی زمینه برای تحقق این مهم فراهم شود.

وی با اشاره به برنامه های مختلف تدوین شده در کردستان برای حمایت از بخش فرهنگ، افزود: استان کردستان در تمامی حوزه های فرهنگی و هنری دارای ظرفیت های خوبی است و در همین راستا برنامه ریزی برای حمایت از این ظرفیت ها صورت گرفته و انتظار می رود که خود فعالان این حوزه نیز مشارکت جدی و فعال تری داشته باشند تا بتوانیم خرویج بهتری در این بخش داشته باشیم.

نصراللهی زاده گفت: متاسفانه تاکنون نتوانسته ایم ظرفیت های فرهنگی و هنری استان کردستان را به خوبی معرفی کنیم و در همین راستا مراکزی همچون کردستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج می توانند در این حوزه ورود پیدا کرده و خروجی مناسبی نیز داشته باشند.

وی در پایان از آمادگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای حمایت از فعالیت های فرهنگی خبر داد و گفت: در این زمینه هیچ محدودیتی نداریم و انتظار می رود که با توجه به اقدامات صورت گرفته بتوانیم قدمی هر چند کوچک را برای حمایت از حوزه فرهنگ کردستان برداریم که بدون شک تقویت این حوزه باعث تقویت و توسعه در سایر حوزه ها می شود.

اقتصادپرس: هر چند که آسفالت جاده و ساختمان سازی هم لازم است ولی باید توجه داشت که برای رسیدن به توسعه به معنای واقعی کلمه باید نوع فرهنگ و دیدگاه مردم را نیز تغییر کرد و این مهم تنها با کار فرهنگی امکان پذیر و عملیاتی است.

وی با اشاره به یکی از اولویت های اصلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان، بیان کرد: توجه به حوزه فرهنگ و همچنین سرمایه گذاری در این بخش جزو اولویت های اصلی است و به همین دلیل انتظار می رود که با همکاری و تعامل بین بخشی زمینه برای تحقق این مهم فراهم شود.

وی با اشاره به برنامه های مختلف تدوین شده در کردستان برای حمایت از بخش فرهنگ، افزود: استان کردستان در تمامی حوزه های فرهنگی و هنری دارای ظرفیت های خوبی است و در همین راستا برنامه ریزی برای حمایت از این ظرفیت ها صورت گرفته و انتظار می رود که خود فعالان این حوزه نیز مشارکت جدی و فعال تری داشته باشند تا بتوانیم خرویج بهتری در این بخش داشته باشیم.

نصراللهی زاده گفت: متاسفانه تاکنون نتوانسته ایم ظرفیت های فرهنگی و هنری استان کردستان را به خوبی معرفی کنیم و در همین راستا مراکزی همچون کردستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج می توانند در این حوزه ورود پیدا کرده و خروجی مناسبی نیز داشته باشند.

وی در پایان از آمادگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای حمایت از فعالیت های فرهنگی خبر داد و گفت: در این زمینه هیچ محدودیتی نداریم و انتظار می رود که با توجه به اقدامات صورت گرفته بتوانیم قدمی هر چند کوچک را برای حمایت از حوزه فرهنگ کردستان برداریم که بدون شک تقویت این حوزه باعث تقویت و توسعه در سایر حوزه ها می شود.

منبع: مهردیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *