مصرف هفتگی نفت‌گاز کشور از مرز ۵٣٠ میلیون لیتر گذشت ۳ مرداد, ۱۳۹۵

مصرف نفت‌گاز کشور در بازه زمانی ٢۶ تیرماه تا یکم مردادماه به ۵٣۵ میلیون لیتر رسید.

اقتصادپرس: بیشترین میزان مصرف نفت‌گاز به دوشنبه (٢٨ تیرماه) با ٩٣ میلیون و ۵٠٠ هزار لیتر و کمترین مقدار مصرف در دوره مورد بررسی به جمعه (یکم مردادماه) با ۴١ میلیون و ۴٠٠ هزار لیتر اختصاص داشت.

میانگین مصرف روزانه نفت‌گاز کشور در هفته مورد بررسی ٧۶ میلیون لیتر بوده است.پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *