بانکها سرعت گیر تولید ۴ مرداد, ۱۳۹۵

شرایط ناکارآمد سیستم پولی و مالی کشور در حالی همچنان مسیر اشتباه خود را می رود که بنگاههای تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه هستند و در بسیاری از مواقع از سوی بانکها با مشکلاتی نیز مواجه می شوند.

اقتصادپرس: ‌حمایت از کسب و کارهای کوچک و رونق آنها یکی از راهکارهای خروج از رکود است که بانک‌ها موظف هستند این مساله را پیگیری کرده و به سرانجام برسانند.

سیاست رونق کسب و کارهای کوچک با هدف ایجاد اشتغال از جدید ترین راهبردهای دولت یازدهم است که قرار است با تامین مالی بنگاههای خرد و کوچک پیگیری شود؛ به همین جهت بانک مرکزی طی بخشنامه‌یی اعلام کرد‌ که بنگاه‌های کوچک و متوسط از برخی شرایط و الزامات قبلی مثل شرط «ند‌اشتن چک برگشتی» و «ند‌اشتن بد‌هی غیرجاری» برای بهره‌مند‌ی از تسهیلات مستثنی می‌شوند‌.

بانک مرکزی علت این سیاست جد‌ید‌ را بسترسازی برای خروج بنگاه‌های کوچک و متوسط از رکود‌ و به کارگیری ظرفیت‌های تولید‌ی عنوان کرد‌ه است. این در حالی است که تحلیلگران اقتصادی معتقدند بانکها در برابر حمایت از احیای واحدهای اقتصادی تعطیل و نیمه تعطیل تعلل می کنند و احتمال دارد که موفقیت اجرای این طرح دولت را زیر سوال ببرند.

آنها سیستم پولی و مالی کشور را دارای مشکلات فراوانی می دانند که دلیل اصلی مقاومت بانکها با ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی است.

اصلی ترین رسالت بانکها جمع اوری سرمایه های خرد مردم و ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی است این در حالی است که بانکها از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته و نظام بانکی را از مسیر اصلی خود منحرف کرده اند.

شرایط ناکارآمد سیستم پولی و مالی کشور در حالی همچنان مسیر اشتباه خود را می رود که بنگاههای تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه هستند و به دلیل قوانین سخت و یکطرفه بانکها در بسیاری از مواقع از سوی بانکها با مشکلاتی نیز مواجه می شوند.

عدم حمایت بانکها از تولید یک سوی رکود اقتصادی و ورشکستگی کارخانجات و واحدهای تولیدی است؛ عامل دیگر که نباید به راحتی از کنار آن گذشت وارد‌ات بی‌رویه و قاچاق است که دولت تنها شعاری با آن برخورد کرده و عزم جدی برای مبارزه با قاچاق و برنامه مدون برای کاهش واردات دیده نمی شود.

در این میان تولیدکنندگان انتظار دارند که دولت حمایتهای قانونی را از تولید اعمال کرده و حتی انتظار حمایتهای فراقانونی از واحدهای تولیدی را ندارند. به همین جهت دولت باید بانکها را موظف کند طبق وظیفه اصلی خود از تولید حمایت کرده و خود نیز با محدود کردن واردات و مبارزه با قاچاق فضا را برای افزایش تولید داخل باز کنند.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *