هندوانه صادراتی کیلویی چند تمام می شود؟ ۲۸ تیر, ۱۳۹۵

چندسالی است که کشور با کم آبی دسته و پنجه نرم می کند و در کنار این موضوع کشت محصولات کشاورزی آب بر، به یک معضل بزرگ تبدیل شده است.

اقتصادپرس: چندسالی است که کشور با کم آبی دسته و پنجه نرم می کند و در کنار این موضوع کشت محصولات کشاورزی آب بر به یک معضل بزرگ تبدیل شده است که اگر در این شرایط هدف توسعه صادرات این محصولات را نیز داشته باشیم، تیر خلاص به منابع آبی کشور زده می شود.

همین امر موجب شد تا طرح تغییر الگوی کشت و افزایش راندمان مصرف آب در بخش کشاورزی مبنای وزارت جهاد کشاورزی در کشت انواع محصولات شود.

براساس این گزارش کاشت هندوانه و صادرات آن هم از جمله این خط قرمزها بوده ؛ موضوعی که با وجود تاکیدات فراوان مسئولان و کارشناسان نه سطح زیر کشت و نه صادرات آن کاهش یافته است.

برهمین اساس طبق آمار گمرک درسه ماهه  سال ۹۵ حدود ۲۴۶ هزارو ۵۰۹ تن هندوانه صادرشده است.

گفتنی است ارزش دلاری این میزان صادرات هندوانه ۴۱۴۷۱۴۶۱و ارزش ریالی آن ۱,۲۵۷,۲۹۷,۳۰۰,۶۷۶ بوده است.

با یک حساب سر انگشتی می توان نتیجه گرفت که صادرات هر کیلو هندوانه ۵۱۰ تومان تمام می شود این درحالی است که در داخل کشور هر کیلو هندوانه تا ۳ هزار تومان هم به فروش می رسد.

**صادرات هندوانه یا صادرات آب مجازی

علی ایران‌پور عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی  در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  در خصوص صادرات محصولاتی که آب زیادی مصرف می کنند،گفت: با توجه به شرایط کم‌آبی و خشکسالی باید کشاورزی‌ نسبت به زمان‌هایی که مشکل کم آبی وجود ندارد تفاوت داشته باشد.

وی افزود: حتی زمان پرآبی هم کاشت برخی از محصولات به صرفه نیست و صادرات آن در عمل صادرات آب مجازی است که اثرات مخرب زیادی بر منابع آبی و سفره‌های زیرزمینی کشور خواهد داشت.

ایران‌پور اظهار داشت: در مناطقی مانند کرمان و سیستان و بلوچستان که کم آبی وجود دارد کشت محصولاتی مانند هندوانه به صرفه و منطقی نیست و نه تنها سودی برای کشور ندارد بلکه خشکسالی را تشدید می کند.

وی تصریح کرد: کشاورزان باید به سمت تولید محصولات استراتژیک مانند گندم و برنج و دانه روغنی و تولید محصولاتی که مصرف آب کمتر و ارز آوری بیشتری دارند روی آورند .

ایران‌پور در پایان تاکید کرد:راهکار دیگری که در این زمینه وجود دارد واردات محصولاتی مثل هندوانه است که هزینه‌های کمتری به کشور وارد می‌کنند و باعث حفظ منابع آبی کشور می‌شود.


جزییات صادرات هندوانه به دیگر کشورها:

 

ماه کشورطرف معامله وزن(کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
۱ گرجستان ۳,۹۴۰ ۱۷,۸۸۳,۶۶۰ ۵۹۱
۱ آذربایجان ۱۴,۱۴۷ ۶۴,۱۶۹,۷۵۸ ۲,۱۲۰
۱ آذربایجان ۱۲,۱۲۵ ۱۱۷,۴۷۹,۴۲۰ ۳,۸۸۰
۱ آلمان ۱۹,۸۹۰ ۱۵۰,۴۱۸,۳۳۱ ۴,۹۷۳
۱ آلمان ۱۰۲,۲۱۷ ۴۶۴,۲۸۵,۳۴۵ ۱۵,۳۳۵
۱ ارمنستان ۱۷,۲۶۵ ۸۲,۵۸۷,۶۳۱ ۲,۷۲۸
۱ ارمنستان ۵,۷۴۶ ۶۲,۰۲۴,۳۰۵ ۲,۹۳۲
۱ استونی ۱۹,۹۰۰ ۹۰,۴۰۰,۷۲۵ ۲,۹۸۵
۱ استونی ۱۹,۹۰۰ ۹۰,۴۰۰,۷۲۵ ۲,۹۸۵
۱ افغانستان ۱۰۲,۲۰۰ ۶۸۰,۴۴۹,۰۰۰ ۲۲,۴۸۴
۱ افغانستان ۳۹۶,۵۹۶ ۱,۸۰۰,۵۴۳,۰۰۹ ۵۹,۴۸۴
۱ امارات متحده عربی ۶۴۲,۸۰۰ ۴,۲۸۰,۲۸۸,۴۸۵ ۱۴۱,۳۷۸
۱ امارات متحده عربی ۳,۷۸۸,۰۰۰ ۱۷,۷۲۹,۲۲۵,۳۰۰ ۵۸۵,۷۰۰
۱ بحرین ۱۶,۹۵۰ ۷۶,۹۵۹,۰۵۰ ۲,۵۴۲
۱ بلغارستان ۱۹۱,۲۲۰ ۸۶۸,۲۶۴,۲۴۰ ۲۸,۶۸۲
۱ بلغارستان ۶۳,۸۹۳ ۴۲۵,۸۲۹,۹۸۵ ۱۴,۰۶۵
۱ بلغارستان ۱۹۳,۵۵۷ ۸۷۸,۳۲۴,۸۹۹ ۲۹,۰۳۱
۱ ترکیه ۴,۴۳۹,۴۶۳ ۲۰,۶۹۴,۶۴۹,۳۸۳ ۶۸۳,۶۸۲
۱ ترکیه ۴,۳۷۶,۰۳۹ ۲۱,۸۲۷,۰۱۷,۶۴۶ ۷۲۱,۰۹۸
۱ ترکیه ۹,۲۳۵,۵۳۷ ۴۳,۱۷۸,۹۸۹,۰۸۵ ۱,۴۳۹,۳۱۹
۱ ترکمنستان ۴۵,۲۲۶ ۲۰۵,۱۹۵,۶۴۸ ۶,۷۸۴
۱ ترکمنستان ۳۷,۸۹۸ ۱۷۲,۰۲۵,۲۵۴ ۵,۶۸۴
۱ ترکمنستان ۱۲,۴۴۵ ۸۲,۰۴۶,۳۵۰ ۲,۷۱۱
۱ رومانی ۶۱,۷۰۰ ۳۲۵,۷۹۱,۶۰۰ ۱۰,۷۶۰
۱ رومانی ۶۴,۳۴۰ ۲۹۲,۱۸۴,۰۲۵ ۹,۶۵۱
۱ عراق ۱,۷۷۷,۷۲۰ ۱۰,۲۰۶,۵۴۱,۷۴۸ ۳۳۷,۱۹۴
۱ عراق ۱,۸۸۵,۴۵۰ ۸,۹۵۲,۹۶۳,۹۴۷ ۲۹۵,۷۴۵
۱ عراق ۳,۴۱۷,۴۵۱ ۱۶,۴۷۳,۳۳۷,۲۲۵ ۵۴۴,۲۰۳
۱ عراق ۷,۱۷۶,۱۲۰ ۳۲,۵۸۳,۸۷۴,۳۲۷ ۱,۰۷۶,۴۱۸
۱ عراق ۴,۵۶۳,۸۱۰ ۲۴,۰۷۱,۷۶۹,۲۳۰ ۷۹۵,۵۱۹
۱ عراق ۱,۸۸۴,۶۰۰ ۸,۶۰۳,۹۳۸,۸۴۰ ۲۸۴,۲۰۳
۱ عراق ۲۹,۱۸۰ ۱۱۴,۶۰۵,۸۶۵ ۳,۷۸۷
۱ عراق ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ ۱۳۱,۷۱۴,۰۸۴,۰۰۰ ۴,۳۵۱,۹۲۸
۱ فدراسیون روسیه ۳۰۹,۱۹۷ ۱,۴۰۷,۵۷۰,۴۶۵ ۴۶,۴۹۲
۱ قبرس ۶۸,۵۲۱ ۳۱۰,۹۸۲,۰۲۰ ۱۰,۲۷۷
۱ قزاقستان ۳,۰۰۰ ۲۰,۸۹۶,۶۵۰ ۶۹۰
۱ کویت ۴۸۲,۳۲۰ ۱,۷۵۱,۸۰۹,۵۱۵ ۵۷,۸۷۵
۱ کویت ۳۸,۶۸۰ ۱۴۰,۴۳۶,۶۶۰ ۴,۶۴۱
۱ لهستان ۲۰,۷۵۴ ۱۸۵,۹۰۱,۵۱۳ ۶,۶۴۱
۱ مجارستان ۶۰,۳۶۴ ۲۷۴,۰۷۸,۸۱۰ ۹,۰۵۶
۱ مجارستان ۲۰,۰۰۰ ۱۸۱,۴۸۲,۰۰۰ ۶,۰۰۰
۱ هلند ۱۸,۵۰۰ ۸۳,۹۷۱,۵۰۰ ۲,۷۷۵
۲ گرجستان ۳۸,۶۰۰ ۱۷۵,۴۱۳,۸۴۰ ۵,۷۹۰
۲ گرجستان ۲۲,۰۷۰ ۱۰۰,۴۵۵,۱۹۰ ۳,۳۱۰
۲ گرجستان ۲۱,۵۰۰ ۹۷,۷۴۶,۵۲۵ ۳,۲۲۵
۲ آذربایجان ۳۹,۰۶۵ ۲۸۱,۱۰۰,۳۷۲ ۹,۲۶۹
۲ آذربایجان ۱۴,۹۲۹ ۸۴,۲۲۰,۶۹۲ ۲,۷۷۸
۲ آلمان ۱۲۵,۶۹۶ ۵۷۱,۱۹۶,۳۴۲ ۱۸,۸۵۵
۲ اتریش ۲۰,۰۰۰ ۹۰,۸۸۸,۰۰۰ ۳,۰۰۰
۲ ارمنستان ۴۹,۷۴۴ ۲۴۴,۳۱۴,۳۷۱ ۸,۰۵۹
۲ ارمنستان ۶۴,۲۵۱ ۹۱۶,۴۹۸,۶۰۱ ۳۰,۲۱۷
۲ افغانستان ۸۲۹,۱۵۶ ۳,۷۷۰,۶۲۳,۳۲۴ ۱۲۴,۳۷۲
۲ افغانستان ۴۷۷,۰۰۰ ۲,۱۶۹,۴۱۳,۵۵۰ ۷۱,۵۶۸
۲ افغانستان ۸۶۹,۶۱۸ ۳,۹۵۴,۱۳۳,۴۰۰ ۱۳۰,۴۵۵
۲ امارات متحده عربی ۴,۸۷۱,۱۰۰ ۳۲,۴۹۸,۴۲۴,۲۵۰ ۱,۰۷۱,۶۳۴
۲ امارات متحده عربی ۱۱,۲۸۶,۰۰۰ ۵۱,۵۳۸,۰۰۷,۸۵۰ ۱,۷۰۰,۲۵۰
۲ انگلستان ۱۰۱,۷۱۵ ۴۶۲,۷۸۲,۴۹۶ ۱۵,۲۵۸
۲ اوکراین ۱۸,۷۳۴ ۸۵,۱۳۱,۷۶۰ ۲,۸۱۰
۲ بلغارستان ۲۰,۱۳۰ ۹۱,۴۶۳,۶۲۴ ۳,۰۱۹
۲ بلغارستان ۸۴,۴۹۸ ۳۸۳,۹۴۱,۲۰۸ ۱۲,۶۷۳
۲ ترکیه ۲,۳۱۲,۳۰۵ ۱۰,۵۰۷,۸۸۶,۲۹۹ ۳۴۶,۸۴۶
۲ ترکیه ۱,۳۹۳,۵۹۰ ۶,۳۹۱,۰۴۵,۲۰۴ ۲۱۰,۹۶۰
۲ ترکیه ۲,۱۲۲,۵۴۰ ۹,۶۴۵,۲۱۸,۷۲۹ ۳۱۸,۳۸۲
۲ ترکمنستان ۹۱,۱۲۰ ۴۱۴,۵۲۱,۴۹۸ ۱۳,۶۶۸
۲ ترکمنستان ۴۹,۳۰۷ ۳۴۳,۷۷۶,۶۳۱ ۱۱,۳۴۱
۲ رومانی ۱۹۰,۸۶۶ ۱,۹۱۳,۱۵۶,۶۲۰ ۶۳,۱۲۷
۲ رومانی ۴۰۵,۴۴۶ ۱,۸۴۳,۱۸۸,۱۵۹ ۶۰,۸۱۴
۲ عراق ۱۲,۵۳۵,۶۵۹ ۵۶,۹۶۱,۴۷۷,۳۳۴ ۱,۸۷۸,۸۱۸
۲ عراق ۷,۸۸۱,۵۵۷ ۳۵,۶۴۸,۳۲۹,۷۰۹ ۱,۱۷۵,۸۶۱
۲ عراق ۱۷,۶۶۹,۱۸۰ ۸۰,۰۸۴,۶۸۴,۰۴۸ ۲,۶۴۲,۲۸۷
۲ عراق ۱۸,۰۸۱,۴۳۰ ۸۲,۲۳۱,۴۹۶,۶۷۷ ۲,۷۱۲,۲۴۹
۲ عراق ۱۸,۱۳۲,۵۴۸ ۸۳,۸۶۵,۸۹۸,۲۰۹ ۲,۷۶۵,۹۹۰
۲ عراق ۳,۵۶۷,۸۱۰ ۱۶,۲۲۱,۷۰۶,۲۶۹ ۵۳۵,۱۷۴
۲ عراق ۳۰,۵۵۰ ۱۷۰,۵۰۲,۴۵۲ ۵,۶۲۶
۲ عراق ۱۶,۹۵۰,۰۰۰ ۱۱۳,۰۰۶,۱۶۸,۰۰۰ ۳,۷۲۸,۸۴۰
۲ عمان ۵۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۱,۶۰۷,۶۰۰ ۸۲,۵۰۰
۲ فدراسیون روسیه ۱,۷۸۰,۹۶۲ ۸,۰۷۵,۷۷۶,۰۹۸ ۲۶۶,۴۱۶
۲ فدراسیون روسیه ۷۲۰ ۳,۲۷۷,۶۹۲ ۱۰۸
۲ قزاقستان ۵,۳۷۰ ۳۷,۴۸۱,۰۱۵ ۱,۲۳۵
۲ کویت ۶۰۳,۸۶۰ ۲,۵۲۱,۳۰۷,۶۱۳ ۸۳,۱۰۸
۲ کویت ۱,۱۱۲,۲۷۸ ۴,۰۵۵,۹۳۰,۳۴۲ ۱۳۳,۸۴۲
۲ کویت ۷۱,۳۴۰ ۲۵۹,۵۹۹,۱۲۰ ۸,۵۶۰
۲ کویت ۳۵,۰۰۰ ۲۶۵,۰۹۰,۰۰۰ ۸,۷۵۰
۲ کویت ۱۴۳,۵۲۴ ۹۵۷,۰۰۶,۶۷۵ ۳۱,۵۷۵
۲ لیتوانی ۱۹,۰۴۰ ۸۶,۴۹۳,۹۶۰ ۲,۸۵۶
۲ لیتوانی ۱۹,۰۴۰ ۸۶,۴۹۳,۹۶۰ ۲,۸۵۶
۳ پاکستان ۱۱۰,۶۰۰ ۸۳۸,۵۴۱,۵۵۰ ۲۷,۶۵۰
۳ آذربایجان ۱,۱۲۴ ۵,۰۴۱,۴۵۷ ۱۶۷
۳ ارمنستان ۵۱,۰۸۲ ۲۳۲,۹۴۴,۰۶۰ ۷,۶۶۲
۳ ارمنستان ۵۵,۴۸۸ ۳۷۵,۰۶۹,۶۲۰ ۱۲,۳۱۶
۳ استونی ۱۷,۴۰۰ ۷۹,۲۶۵,۷۰۰ ۲,۶۱۰
۳ امارات متحده عربی ۱۲,۷۲۸,۹۳۰ ۸۵,۳۲۸,۹۶۳,۸۴۴ ۲,۸۰۰,۳۶۵
۳ امارات متحده عربی ۱۹,۹۷۴,۹۰۰ ۹۱,۲۵۸,۰۵۷,۲۱۵ ۲,۹۹۶,۵۳۲
۳ انگلستان ۲۰,۶۰۰ ۹۴,۱۸۳,۲۰۰ ۳,۰۹۰
۳ ترکمنستان ۴۹,۵۷۰ ۲۳۸,۸۲۵,۵۰۰ ۷,۸۶۰
۳ ترکمنستان ۲۵,۲۹۵ ۱۷۶,۷۴۱,۶۴۰ ۵,۸۱۷
۳ رواندا ۱۷,۳۰۰ ۷۸,۵۲۴,۷۰۰ ۲,۵۹۵
۳ عراق ۳۰,۳۱۰ ۱۳۸,۷۸۹,۳۸۰ ۴,۵۴۶
۳ عراق ۱,۵۸۳,۲۴۰ ۶,۹۱۳,۰۶۴,۳۹۵ ۲۲۷,۴۵۲
۳ عراق ۷,۴۶۲,۱۵۴ ۳۶,۹۷۸,۱۴۲,۵۵۹ ۱,۲۱۸,۰۰۳
۳ عراق ۵,۰۸۲,۷۲۰ ۲۳,۱۷۵,۲۶۵,۰۲۱ ۷۶۲,۴۰۹
۳ عراق ۶,۸۴۶,۷۲۵ ۳۱,۳۹۴,۶۱۳,۲۶۶ ۱,۰۳۳,۰۹۵
۳ عراق ۹,۷۸۰ ۶۵,۳۵۶,۲۴۰ ۲,۱۵۲
۳ عراق ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۶۸۱,۴۰۰,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰
۳ فدراسیون روسیه ۲۲۱,۶۸۰ ۱,۰۱۰,۱۲۶,۷۳۸ ۳۳,۲۵۱
۳ فدراسیون روسیه ۶۸,۵۸۷ ۴۵۸,۲۵۷,۱۸۲ ۱۵,۰۸۹
۳ قزاقستان ۸,۷۳۵ ۶۱,۰۱۳,۳۳۰ ۲,۰۰۹
۳ کویت ۱,۰۸۱,۶۴۵ ۳,۹۴۸,۷۶۱,۴۱۷ ۱۲۹,۷۸۸
۳ کویت ۱۱۳,۷۱۰ ۴۱۵,۸۰۰,۱۸۰ ۱۳,۶۴۴

 دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *