محدودیت‌های ترافیکی ایام عید سعید فطر اعلام شد ۱۵ تیر, ۱۳۹۵

سازمان راهداری محدودیت‌های ترافیکی ایام عید سعید فطر در خطوط مواصلاتی کشور را اعلام کرد.

اقتصادپرس: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور اعلام کرد:

از تاریخ ۱۵ تیر  ۹۵  لغایت ۱۹ تیر ۹۵

۱- تردد موتور سیکلت از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۴/۱۵ الی ساعت ۲۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۹۵/۰۴/۱۹  از محورهای کرج – چالوس ، هراز ، فیروزکوه و محورتهران – سمنان – مشهد و بالعکس ممنوع می باشد.

تبصره-تردد موتور سیکلت های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

۲- محور کرج – چالوس

۲-۱- تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت کماکان در محور کرج – چالوس و بالعکس ممنوع می باشد.

۲-۲- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ  ۹۵/۰۴/۱۵ الی ۰۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ  ۹۵/۰۴/۱۶  از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه در محل ، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۸:۰۰ روز سه شنبه مورخ  ۹۵/۰۴/۱۵ الی ۰۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ  ۹۵/۰۴/۱۶  از کرج به سمت مرزن آباد بصورت یکطرفه می باشد.

۲-۳- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ  ۹۵/۰۴/۱۶ الی ۰۲:۰۰ روز پنج شنبه مورخ  ۹۵/۰۴/۱۷  از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه در محل ، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ  ۹۵/۰۴/۱۶ الی ۰۲:۰۰ روز پنج شنبه مورخ  ۹۵/۰۴/۱۷  از کرج به سمت مرزن آباد بصورت یکطرفه می باشد.

۲-۴- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۳:۰۰ روز جمعه مورخ  ۹۵/۰۴/۱۸ الی ۰۵:۰۰ بامداد روز شنبه مورخ  ۹۵/۰۴/۱۹  از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه در محل ، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶:۰۰ روز جمعه مورخ  ۹۵/۰۴/۱۸ الی ۰۵:۰۰ بامداد روز شنبه مورخ  ۹۵/۰۴/۱۹  از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یکطرفه می باشد.

۲-۵- تردد کلیه کامیون ها و کامیونت های محلی دارای مجوز تردد در محور چالوس از ساعت ۱۲:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۴/۱۵ الی ساعت ۰۸:۰۰ روز شنبه مورخ ۹۵/۰۴/۱۹ ممنوع می باشد.

۳- محور هراز

۳-۱- تردد انواع تریلر در محور هراز کماکان ممنوع می باشد.

۳-۲- تردد کلیه کامیون ها و کامیونت ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲:۰۰روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۴/۱۵ الی ساعت ۰۸:۰۰ روز شنبه مورخ ۹۵/۰۴/۱۹ از محور هراز ممنوع می باشد.

۳-۳- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۳:۰۰ روز جمعه مورخ  ۹۵/۰۴/۱۸ الی ساعت ۰۲:۰۰ بامداد روز شنبه مورخ  ۹۵/۰۴/۱۹ از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه در محل ، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶:۰۰ روز جمعه مورخ  ۹۵/۰۴/۱۸ الی ۰۲:۰۰ بامداد روز شنبه مورخ  ۹۵/۰۴/۱۹  از آب اسک تا رودهن (محدوده مشاء)‌ بصورت یکطرفه خواهد بود.

۴- محور فیروز کوه

تردد کلیه تریلرها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۴/۱۵ الی ساعت ۲۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۹۵/۰۴/۱۹ از تهران به قائمشهر و بالعکس ممنوع می باشد.

تبصره – در صورت بروز ترافیک سنگین به منظور روانی ترافیک پاسگاه های پلیس راه های مسیر با هماهنگی پلیس راه راهور ناجا از تردد کلیه کامیون ها به جز حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی جلوگیری به عمل خواهند آورد.

۵- محور قدیم قزوین – رشت

تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۳:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۴/۱۵ و از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهای چهارشنبه و جمعه مورخ ۱۶ و ۹۵/۰۴/۱۸ از محور قدیم رشت به قزوین و بالعکس ممنوع می باشد.

۶- محور قدیم ساوه – همدان و قدیم ساوه – سلفچگان و بالعکس

تردد کلیه تریلر ها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲:۰۰روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۴/۱۵ الی ساعت ۲۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۵/۰۴/۱۸ از محورهای فوق ممنوع می باشد.

تبصره ۱ : تردد کامیون و کامیونت از ساعت ۲۴:۰۰ الی ۰۶:۰۰ روزهای چهارشنبه ، پنج شنبه و جمعه مورخ های۱۶ و ۱۷ و ۹۵/۰۴/۱۸ از محورهای فوق بلامانع می باشد.

تبصره ۲ : محدودیت تردد برای کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی در محور فرعی آوه به ساوه نیز به ترتیب فوق اعمال خواهد شد.

۷- محور قزوین – کرج

تردد کلیه تریلر ها و کامیونها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۴/۱۵ الی ساعت ۰۱:۰۰ بامداد روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۰۴/۱۶ ( باند شمالی ) و روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۰۴/۱۶ از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ و همچنین از ساعت ۱۲:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۵/۰۴/۱۸ الی ۰۱:۰۰ بامداد روز شنبه مورخ ۹۵/۰۴/۱۹ ( باند جنوبی ) و روز شنبه مورخ ۹۵/۰۴/۱۹ از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۲۴:۰۰ ، از محورهای فوق ممنوع می باشد.

۸- محور آستارا – اردبیل ، اردبیل – سرچم و بالعکس

تردد کلیه تریلر ها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهای چهارشنبه ، پنج شنبه و جمعه مورخ های ۱۶ و ۱۷ و ۹۵/۰۴/۱۸ از محورهای فوق ممنوع می باشد.

۹- محور سلفچگان – قم

تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۳:۰۰ از محور سلفچگان به قم ممنوع می باشد.

۱۰- محور شیروان – بجنورد ،  بجنورد – آشخانه ، آشخانه – چمن بید- جنگل گلستان – گرگان – گلوگاه و بالعکس

تردد کلیه تریلر ها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۶:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهای چهارشنبه ، پنج شنبه و جمعه مورخ های ۱۶ و ۱۷ و ۹۵/۰۴/۱۸ از محورهای فوق ممنوع می باشد.

۱۱ – محور اصفهان – بروجن – لردگان – ایذه و بالعکس

تردد کلیه تریلر ها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷:۰۰ الی ۲۳:۰۰ روزهای چهارشنبه ، پنج شنبه و جمعه مورخ های ۱۶ و ۱۷ و ۹۵/۰۴/۱۸ از محورهای فوق ممنوع می باشد.

۱۲- محور  یاسوج – لردگان – بروجن – اصفهان و بالعکس

تردد کلیه تریلر ها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷:۰۰ الی ۲۳:۰۰ روزهای چهارشنبه ، پنج شنبه و جمعه مورخ های ۱۶ و ۱۷ و ۹۵/۰۴/۱۸ از محورهای فوق ممنوع می باشد.

۱۳- محور اهواز – هفتگل – باغملک – ایذه – دهدز – شهرکرد

تردد کلیه تریلر ها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۰۴/۱۶ الی ۲۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۵/۰۴/۱۸ از محورهای فوق از محورهای فوق ممنوع می باشد و محور جایگزین اهواز – اندیمشک – خرم آباد – اصفهان – شهرکرد خواهد بود.

۱۴- محور تبریز – اهر – مشکین شهر و اهر – هریس و اهر – ورزقان و اهر – کلیبر – هوراند – خدآفرین و بالعکس

تردد کلیه تریلر ها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲:۰۰روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۴/۱۵ الی ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۹۵/۰۴/۱۹ ممنوع می باشد.

منبع: تسنیمدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *