توسعه صادرات ضامن بقای شرکت های دانش بنیان ۱۳ تیر, ۱۳۹۵

رییس اتاق بازرگانی سمنان،گفت:با توجه به اشباع بازارهای داخلی، نگاه به بازارهای خارجی و توسعه صادرات ، اصل مهمی برای بقای شرکت های دانش بنیان به شمار می رود.

قتصادپرس: علی اصغرجمعه ای رییس اتاق بازرگانی سمنان درگفتگو با خبرنگاراقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت:شرکت های دانش بنیان باید درنهایت برای تولید خودبازار داشته باشند و برای جذب بازارهای خارجی هدف گذاری مشخصی کنند درغیر اینصورت شکست آنها حتمی خواهدبود.

وی درادامه بیان کرد:درحال حاضر بسیاری ازشرکت های ما بدلیل رکود اقتصادی با اشباع بازار روبرو هستند واگرکشور ۴برابر جمعیت کنونی رانیز داشته باشد قادر به مصرف همه تولیدات موجود درانبارها نخواهیم بود درنتیجه اگرشرکت های دانش بنیان نیز تمام فعالیت خودرامعطوف به بازارداخلی کنند،موفقیتی کسب نخواهند کرد.

علی اصغر جمعه ای تصریح کرد:درحال حاضر بااینکه دربرخی محصولات بویژه مرغ وتخم مرغ، تولید چندبرابر مصرف است اما بدلیل ضعف درنیازسنجی بازارهای خارجی، قادر به صادرات تولیداتمان نیستیم وبعنوان مثال درصادرات به کشوری همچون روسیه با مشکلات بسته بندی مواجه هستیم.

رییس اتاق بازرگانی سمنان تاکید کرد:صنایعی همچون خودروسازی که تلاش میکنند تا به اهداف صادراتی دست یابند باید درمرحله اول بابکارگیری تکنولوژی روز دنیا وتکمیل آن درهمه ابعاد بتوانند حداقل دربازارهای کشورهای منطقه حرفی برای گفتن داشته باشند.

وی بابیان اینکه دانش بنیان بودن تنها بمعنای تولید براساس دانش نیست،افزود:این شرکت ها باید باتوجه به نیاز تمامی بخش های صنعتی ،کشاورزی،خدماتی وحتی توریست، تشکیل شوند ودرمرحله بعد به شناخت بازارهای صادراتی بویژه درمنطقه اقدام نمایند.

جمعه ای ادامه داد:بسیاری ازاین شرکت ها بدلیل عدم بومی سازی مناسب درداخل ونیازسنجی خارجی نتوانستند جایگاه مناسبی برای خود کسب کنند و محکوم به شکست شدند.

 این فعال حوزه معدن بابیان اینکه شروع بحث شرکت های دانش بینان از زمان دولت قبل آغاز شده بود ،افزود:حرکتی که انجام شده تابحال نیاز به پایش وانجام برخی ممیزی ها دارد تاتشخیص دهیم درکدام زمینه ها موفق بوده ایم ودرکدام زمینه ها نیاز به بازنگری مجدد داریم.

وی درپایان بااشاره به اینکه این بازرسی باید برعهده اتاق های بازرگانی وخود بخش تولید قرار داده شود،تاکید کرد:نیاز به تشکیل کارگروه وکمیته جدیدی برای ارزیابی بخش خصوصی نیست وباید این امر برعهده خود آنها گذاشته شود وامیدوارم که روزی درتمامی بخش های اقتصادی این ممیزی ها صورت گیرد.

***خلا قانونی درفرآیند صنایع دانش بنیان

مسعوددانشمند دبیرکل خانه اقتصادایران درگفتگو با خبرنگاراقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: درفرآیند به بارنشستن صنایع دانش بنیان ابتدا باید دانش را به تکنولوژی و فن آوری تبدیل کنیم و درمرحله بعد آنرا به محصول اقتصادی قابل ارایه به بازار مبدل سازیم ودرصورت فروش موفق ،درآمد حاصله باید صرف تقویت دانش شود.

دانشمند تاکید کرد:درکشوری مانند آلمان سالیانه برروی دو تحقیق علمی سرمایه گذاری میشود ودرآمد حاصل ازآنها تمامی هزینه های تحقیقات راتامین میکند اما درکشورما نزدیک به۵۰۰پروژه علمی هرساله مورد بررسی قرار میگیرد اما خروجی مناسبی نداریم.

وی باتاکید بر وظایف نهادهای مختلف در موضوع دانش بنیان بیان کرد: دانشمند و محقق وظیفه بازارسنجی و بازاریابی محصولات خود را ندارد و این امریست که برعهده مسئولین بالادستی بوده تاباسنجش بازار، راه رابرای شروع یک فعالیت دانش بنیان هموار سازند و درمرحله بعد بازرگانان موظفند که محصولات تولیدشده رابه بازارهای داخلی وخارجی معرفی نمایند.

وی درپایان گفت:خلا قانونی درپروسه صنایع دانش بنیان موجب شده تا این فرآیند باچالش های جدی روبرو شده و قطعا وجود یک قانون مالکیت معنوی محکم میتواند ازسو استفاده افراد دراین میان جلوگیری نماید.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *